• Kinh Doanh Dự Án

  Kinh Doanh

  0905324118

  Kinh Doanh

  0942.829.242

  Kinh Doanh

  0919.754.948

  Kinh Doanh

  02363600668

  Kỹ thuật

  02363.600.668

  Support

  090.532.4118

  0905.324.118 0942.82.92.42

Demo

Giới thiệu DEMO các sản phẩm do công ty chúng tôi cung cấp theo dường link bên dưới

http://demo.cameradanang.com/
user: demo   pass: demo
http://11.0.59.1:76/
user: admin1   pass: 123456

 

 

chú ý: Xem tốt nhất trên trình duyện Internet explorer